İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Yarışması 193 Sıra Numaralı Proje

This slideshow requires JavaScript.

Her kentin kendine özgü bir karakteri vardır. İklimine, topografik özelliklerine, yapılaşma dokusuna ve hatta içinde barındırdığı insanların davranışlarına kadar birçok unsur kent karakterinin belirleyicileridir. İzmir kentinin Selçuk ilçesi sıcak iklimi, düz arazileri, insan ölçeğiyle uyumlu yapıları ve yaya ulaşımı destekleyici yapısıyla kendi karakterini ortaya koymaktadır. Bütün bu unsurlar, sunulan kültür merkezi yapısı için en belirleyici tasarım kararlarına etken olmuşlardır.

Kentin sunduğu açıklıklar en önemli bilgi katmanlarından biridir. Bu açıklıklar (sokaklar, caddeler, parklar, kamusal alanlar vb…) birçok anlamda kent akslarını oluştururlar; çünkü kentteki yaya yönelimini kontrol eden aslında açıklıkların kendisidir. Sunulan tasarım önerisinde araziye birebir oturan kütle, açıklıkları esas alacak şekilde manipüle edilmiştir. Bu sayede kütlenin cephesindeki süreklilik kırılmış, bu kırılma noktalarından da yapıya yaya akışı sağlanmıştır. Yapının caddelerden bakıldığındaki perspektiflerine çalışılmış, davetkâr olmasına özen gösterilmiştir.

Tasarlanan yapının kütle yönelimi de kentteki açıklıklarla ilişkilidir. Sunulan tasarım, büyük ve kapalı bir tekil kütle olmaktansa İzmir’in uygun iklim koşullarını kullanmış ve parçalı kütleleri açık alanla birbirine bağlamıştır. Bu durum hem zemin katta kayda değer bir serbestlik yaratmış, hem de farklı fonksiyondaki mekânların kütlesel olarak birbirinden ayrışmasını sağlamıştır. Kütleler kentin dolu-boş ilişkisi göz önünde bulundurularak konumlandırılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi caddelerden bakıldığındaki kütle algıları tasarlanmıştır. Ana kütle olan gösteri salonu, özellikle Kubilay Caddesi ve İstiklal Caddesi kesişimi perspektifinde vurgulanmıştır.

Açık ve kapalı alanlar arasında dengeli bir ilişki kurulması kentin iklimsel karakterine cevap vermektedir. Sıcak iklim koşullarının pozitif etkileri bu şekilde yapıya yansıtılırken, negatif etkilerinden de arınma yolları aranmalıdır. Batı güneşinden korunmak için batıya yerleştirilen kütlelerle duvar etkisi yaratılmış ve bu sayede sıcak yaz aylarında için gölge sağlanmıştır. Ayrıca, yapı çevresi için önerilen ağaçlandırma da gölge yaratan bir başka unsurdur. Var olan ağaçlar olabildiğince korunmaya çalışılmıştır. Korunan ağaçlara ek olarak farklı alanlarda da gölge yaratması esas alınarak ağaç dikimi önerilmiştir.

Ağaçların gölge yaratmasının yanı sıra yeşilin devamlılığı olarak da etkisi büyüktür. Peyzaj önerisi ağaçlandırmayla beraber yeşil akslar yaratmakta, insanı hem yapıya hem de kendine (yani doğaya) yönlendirmektedir.  Arazinin hemen sağında bulunan yeşil sahanın sunduğu yeşil aksın devamlılığının sağlanması da amaçlanan bir vurgudur.

Yapının sirkülasyon alanları da özellikle yayaların kent aksından ve stadyum aksından yönelimlerini hizalamıştır. Üç sirkülasyon alanı ile yayayı yormadan içine alan yapı, araba ulaşımı için de trafik yoğunluğun daha az olduğu İstiklal Caddesinden arabaları rampayla bodrum kata yönlendirmektedir. Bodrum kattaki tesisat odalarının yerleşiminde üst kattaki mekânların sesten etkilenmemelerine özen gösterilmiştir.

Tasarlanan yapının ikonik anlamda da kente etkisi düşünülmüştür. Bir kültür merkezi olarak sunduğu sosyal imkânları, kent dokusuyla uyumu, yaya dostu olması, yeşille bütünlüğü ve kütlesel anlamdaki hafifliği insanların bu yapıyı kültürel bir merkez ve sosyal bir buluşma noktası olarak görmesini öngörmüştür.

Why the firm is called ‘PIER’ ?

pier-1A ‘pier’, in architecture, is an upright support for a structure or superstructure such as an arch or bridge. Sections of structural walls between openings can function as piers. Any support element can be referred as piers, as explained above, even openings. The importance of PIER as an architectural element is equal as the foundation. Arches and bridges need piers to rely difference from other structures. Pier is the process.

House : Rewind, Part II, The Scenario

In assignment 2.1 “The Scenario”, we are expected to explain all aspects of our projects. In my project, here is the general outline for the Thingy and the House.

Who : Actually, my scenario composed of two constant subjects, the “fine arts teacher” and her son, a summer house for them. But her son may have some guests weekly.

How : Thingy composed of a playground basis at simple, to enjoy, to rest after playing.. These places are available, also storing other objects are the other done of the Thingy.

Spatial properties : What spatial properties actually the Thingy and the House require, the main idea of design here is that, experiencing both indoor and outdoor conditions.02.1 complete scenario 2

This both indoor and outdoor experience in same place is a result of the requirement of scenario. For a kid, playing is the most important activity in the world. One of the parents’ missions is providing the adequate environment for the kid and taking care of his wealth while playing. So Thingy’s results answers this with a mezzanine that is located in a position which can easily overwatch the Thingy. So with that, mezzanine was created by the needs and the lackings of Thingy. Also with this mezzanine, in the outdoor part of it, fine arts teacher has the opportunity to drawing sketches and paintings while observing the beautiful view over the House. So, the Thingy designed as a combination of voids which has the basis on “pillow fort” idea and the Gestalt principles.

sheet-tent-indoor-ictcrop_galdiagram 1The first sense of shelter, the shelter which created by the children with the equipments that are found in every house. Both Indoor and Outdoor Thingy gives this continuation idea that surrounds even with the ruptures itself. In Outdoor Thingy, the needs of connecting with the nature is provided by the controlled gaps that is opened in the “basic geometry” of Indoor Thingy. So with same elements of design, the combination of those supports the sense of Indoor and Outdoor. In different scales of its usage creates a difference between the perception of the blocks so that, in outside, a dynamic Thingy waits the user to be used as outside playground.

02.1 complete scenario 1

In indoor conditions of the Thingy, the combination of the blocks that is available in Outside Thingy provided with “no gaps” between them so this idea gives a chance to main constant user who is a 120-centimeters-high child, playing with the height differences in Indoor conditions. In Indoor Thingy, different type of geometry used both the sake of seperating objects by the means of their category and the main concern about giving kid the sense of geometry. Indoor Thingy has a rest place which can be called as “top” of the playground which the user/s can have a rest after tired down while playing.02.1 complete scenario 3

This tube-shaped geometry allows multiple variable subjects inside it not only a rest place but also can be used as a playground with its geometry. With these, a controlled freedom of choice that is given to the user in the “rest place”.

Adsız copy2
Situation plan without representative (giving the sense of indoor just for now) roof
diagram 2
Situation plan
Ass1.3_AtacanOkumus
Sketch of the main design idea comes from previous studies, the indoor and outdoor conditions are supplied with physical connection (this sketch, which is previous) transformed into the Thingy of now (the project that is present).